Kloniranje parametara iz postojećeg domena

mcloud vam omogućava da brzo i jednostavno kopirate sva podešavanja sa postojećeg na novi domen. Da biste kopirali sva podešavanja u toku procedure za dodavanje novog domena izaberite opciju Clone entries from other domain.

Strana će biti osvežena opcijama za kloniranje:

  • Klonirati sadržaj iz – izaberite domen koji želite da klonirate
  • Replace record content (i.e. CNAME’s) – obeležite ovu opciju ako želite takođe da klonirate i sve rekorde koji su podešeni za domen koji želite da klonirate

Nakon što podesite ove parametre, kliknite Pošalji i novi domen će biti napravljen (postojeći će biti kloniran).