Domen je zauzet{{{ result }}}

Whois servis omogućava pregled javno dostupne baze podataka o registrovanim nazivima domena. Najčešće se koristi za dobijanje informacije da li je naziv domena registrovan ili ne. Ukoliko je naziv domena registrovan, Whois servis omogućava prikaz podataka o korisniku koji je naziv domena registrovao, kao i o administrativnom i tehničkom kontaktu, u skladu sa definisanim pravilima o dostupnosti podataka.

Podaci koji se vide ukoliko WHOIS protection ili WHOIS privacy servis nije uključen se razlikuju u zavisnosti od toga da li je u pitanju nacionalni domen (.RS ili .СРБ) ili internacionalni (.com, .net, .org i drugi):

  • Kod nacionalnih domena WHOIS servis omogućava da podaci kao što su ime i prezime (za fizička lica), odnosno poslovni naziv, sedište i matični broj (za firme), ne budu vidljivi. Podaci kao što su telefon i email nisu vidljivi bez obizira da li je servis uključen ili ne.
  • Kod internacionalnih domena WHOIS servis omogućava da svi podaci budu vidljivi: ime i prezime (za fizička lica), odnosno poslovni naziv (za firme), adresa, telefon i email, što može dovesti do uznemiravanja (spam ili slično).

Naknada za aktiviranje zaštite podataka o kontaktu se plaća ovlašćenom registru kod koga je naziv domena registrovan.