Anycast DNS – uvod

Anycast DNS je napredni servis za upravljanje domenima. Anycast vam omogućava da dodajete nove rekorde za svoje domene (na primer A rekord, CNAME ili MX), kao i da klonirate podešavanja postojećeg domena ili da koristite DNS template. Za upravljanje DNS zapisima pogledajte video tutorijale. Važne napomene: Pre nego što započnete sa upravljanjem domena pomoću Anycasta, neohodno… View Article

Promena registranta kod nacionalnih domena

Za promenu registranta potreban nam je naziv domena za koji se radi promena i kontakt podaci o registrantu koji prihvata domen (budući vlasnik domena): Naziv Pravnog Lica Ime i Prezime Matični Broj PIB Ulica i Broj Mesto Država Telefon E-mail. Po pokretanju zahteva, sistem RNIDS-a šalje email sa autorizacionim kodom aktuelnom registrantu. Email sa autorizacionim… View Article

Promena name servera (NS) vašeg domena

Pogledajte video tutorijal. Da biste promenili name servere za vaš domen, izaberite opciju Domeni iz menija Moje usluge. Biće vam prikazana sledeća stranica. Kliknite na domen za koji želite da promenite name servere. Kliknite na Upravljanje DNS serverima. Biće vam prikazana sledeća stranica. Unesite nove name servere ikliknite Sačuvaj izmene.

Promena IP adrese postojećeg zapisa

Pogledajte video tutorijal. Da biste promenili IP adresu postojećeg zapisa, izaberite opciju mDNS iz menija Moje usluge. Biće vam prikazana mDNS strana. Kliknite na Anycast DNS i biće vam prikazana strana sa postojećim domenima. Kliknite na domen i biće vam prikazana lista zapisa. Kliknite Urediti pored zapisa za koji želite da promenite IP adresu. Biće vam prikazana sledeća… View Article

Kloniranje parametara iz postojećeg domena

mcloud vam omogućava da brzo i jednostavno kopirate sva podešavanja sa postojećeg na novi domen. Da biste kopirali sva podešavanja u toku procedure za dodavanje novog domena izaberite opciju Clone entries from other domain. Strana će biti osvežena opcijama za kloniranje: Klonirati sadržaj iz – izaberite domen koji želite da klonirate Replace record content (i.e…. View Article

Dodavanje novog SPF zapisa

Da biste započeli proceduru za dodavanje novog SPF zapisa, izaberite opciju mDNS iz menija Moje Usluge. Biće vam prikazana sledeća stranica. Klikinte Anycast DNS. Obeležite domen za koji želite da dodate SPF zapis, kliknite Više, a zatim izaberite opciju Dodati TXT record. Unutar polja Content unesite spf zapis ikliknite Pošalji da biste sačuvali promene.

Dodavanje novog poddomena

Da biste započeli dodavanje poddomena, izaberite opciju mDNS iz menija Moje Usluge. Biće vam prikazana sledeća stranica. Kliknite na Anycast DNS i biće vam prikazana sledeća stranica. Kliknite na ime domena za koji želite da dodate poddomen. Iz menija na dnu strane izaberite opciju A i kliknite Dodati. Biće vam prikazana sledeća stranica. Na raspolaganju su vam sledeći parametri: Naziv/Ime – unesite ime… View Article

Dodavanje novog domena

Važna napomena: Opcija za dodavanje novog domena koristi se u slučaju da ste domen registrovali kod nekog drugog provajdera, a želite da koristite naše usluge. Prvi korak je da u panelu za upravljanje domenom kod tog provajdera podesite informacije o našem DNS-u: ns1.mdns.rs ns2.mdns.rs ns3.mdns.rs ns4.mdns.rs Nakon toga, treba da dodate domen na mCloud portalu,… View Article

Dodavanje MX zapisa

Pogledajte video tutorijal. MX zapis se koristi ukoliko želite da vam email bude vezan za poddomen (na primer mail.mojdomen.rs). Da biste započeli podešavanje MX zapisa, izaberite opciju mDNS iz menija Moje usluge. Biće vam prikazana sledeća stranica. Kliknite Anycast DNS. Klikinte na ime domena. Biće vam prikazana sledeća stranica. U dnu strane iz menija izaberite opciju… View Article

Dodavanje CNAME zapisa

Pogledajte video tutorijal. CNAME zapis koristi se ako želite da vam sajt bude dostupan sa i bez www prefiksa (na primer: mojsajt.com i www.mojsajt.com). Da biste započeli sa dodavanjem CNAME zapisa, iz menija Moje usluge izaberite opciju mDNS. Potom kliknite Anycast DNS. U stranici koja je nakon toga prikazana, kliknite na domen za koji zelite… View Article

Dodavanje A zapisa

Pogledajte video tutorijal. Da biste započeli proceduru za dodavanje A zapisa, ulogujte se na portal.mCloud.rs a zatim iz menija Moje usluge izaberite opciju mDNS. Biće vam prikazana sledeća stranica. Kliknite na Anycast DNS. Obeležite domen za koji želite da dodate A zapis i kliknite Add A record. Biće vam prikazana sledeća stranica. Unesite svoju IP… View Article

Dodavanje novog poddomena

Da biste započeli dodavanje poddomena, izaberite opciju mDNS iz menija Moje Usluge. Biće vam prikazana sledeća stranica. Kliknite na Anycast DNS i biće vam prikazana sledeća stranica. Kliknite na ime domena za koji želite da dodate poddomen. Iz menija na dnu strane izaberite opciju A i kliknite Dodati. Biće vam prikazana sledeća stranica. Na raspolaganju su vam sledeći parametri: Naziv/Ime – unesite ime… View Article

Šta je FQDN (Fully Qualified Domain Name)?

FQDN (fully qualified domain name) je puno ime domena za određeni kompjuter ili host na internetu. FQDN se sastoji od dva dela: imena hosta i imena domena. Na primer FQDN za mail server bi mogao da bude mymail.address.com, gde je hostname mymail, a host se nalazi na domenu address.com. U ovom primeru .com je top-level domain (TLD). Ovo… View Article