Nacionalni domeni

Nazivi .RS domena mogu da sadrže slova engleskog alfabeta (a-z), brojeve (0-9), kao i znak “-”. Naziv domena ne sme da počinje ili da se završava sa “-”, niti da ima dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji. Naziv internet domena može da ima najmanje dva znaka, a maksimalno 63 znaka.
Nazivi .СРБ domena, pored 30 slova srpske ćirilice (a-š), mogu da sadrže i brojeve (0-9) i crticu (“-“). Ne smeju da sadrže crticu na početku ili kraju, kao ni dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji. Naziv .СРБ domena može da ima najmanje dva znaka i da sadrži najviše 63 ASCII znaka posle ACE kompatibilne konverzije (pogledati: IDN enkoder).
Za nazive .RS i .СРБ domena, registracija je moguća u okviru sledećih pet domenskih prostora, zavisno od pravnog statusa korisnika:

  • .RS .СРБ za sve zainteresovane korisnike, bez obzira da li su pravna ili fizička lica, domaća ili strana
  • .CO.RS .ПР.СРБ za poslovne korisnike, bez obzira da li su domaća ili strana pravna lica i preduzetnici
  • .ORG.RS .ОРГ.СРБ za poslovne korisnike koji su neprofitne organizacije, bez obzira da li su domaća ili strana pravna lica
  • .EDU.RS .ОБР.СРБ za poslovne korisnike koji su obrazovne ustanove i organizacije, bez obzira da li su domaća ili strana pravna lica
  • .IN.RS .ОД.СРБ za fizička lica, bez obzira da li su domaća ili strana

Postoje još dva domenska prostora za .RS i .СРБ domene, ali oni nisu dostupni običnim korisnicima. Naime, .AC.RS i .АК.СРБ su namenjeni akademskoj i naučno-istraživačkoj mreži Srbije, a .GOV.RS i .УПР.СРБ državnim organima Republike Srbije.

Ostale važne informacije:

Internacionalni domeni

Kod registracije internacionalnih domena nema ograničenja u smislu pravnog statusa (da li ste pravno ili fizičko lice), ali je mnogo teže pronaći odgovarajući slobodan domen. Takođe, kod novih gTLD domena koji su od skoro u ponudi (expert, .solutions, .photography, .company, .trade, .guru, .cool i drugi), postoje i određene kategorije koje se nazivaju “Premium domeni” (uglavnom popularni termini na engleskom) za koje novi gTLD traže posebnu doplatu. Cena registracije takavih domena može da se razlikuje u odnosu na cenu koja je prikazana na našem sajtu, ali ako domen koji želite spada u tu kategoriju, neće biti automatski registrovan i vama naplaćen, već ćemo vas naknadno kontaktirati i obavestiti o uslovima registracije.

Broj karaktera kod internacionalnih domena može biti do 67 znakova uključujući i ekstenziju izabranog domena.