Promena registranta kod nacionalnih domena

Za promenu registranta potreban nam je naziv domena za koji se radi promena i kontakt podaci o registrantu koji prihvata domen (budući vlasnik domena):

  • Naziv Pravnog Lica
  • Ime i Prezime
  • Matični Broj
  • PIB
  • Ulica i Broj
  • Mesto
  • Država
  • Telefon
  • E-mail.

Po pokretanju zahteva, sistem RNIDS-a šalje email sa autorizacionim kodom aktuelnom registrantu. Email sa autorizacionim kodom sadrži i PDF fajl – popunjen obrazac saglasnosti za prenos domena na novog registranta koji overen treba da nam dostavite. Takođe, email sa autorizacionim kodom se šalje i budućem registrantu.

Da bi se uspešno izvršio proces promene registranta potrebno je da i trenutni i novi registrant odobre promenu preko autorizacionih kodova, kao i da trenutni registrant overi dokument saglasnosti.

Cena promene registranta je 900.00 din po domenu.