Šta je FQDN (Fully Qualified Domain Name)?

FQDN (fully qualified domain name) je puno ime domena za određeni kompjuter ili host na internetu. FQDN se sastoji od dva dela: imena hosta i imena domena. Na primer FQDN za mail server bi mogao da bude mymail.address.com, gde je hostname mymail, a host se nalazi na domenu address.com.

U ovom primeru .com je top-level domain (TLD). Ovo je slično root folderu na kompjuteru, u koji su smešteni svi ostali folderi.

Isti princip se primenjuje i na web adrese. Na primer, www.nbs.rs je FQDN za Narodnu banku Srbije. U ovom slučaju www je ime hosta za domen nbs.rs.

Kada se povezujete sa hostom (na primer koristeći SSH klijent), morate da navedete FQDN jer će DNS server onda razrešiti hostname u IP adresu pomoću DNS tabele. Host će biti kontaktiran i od vas će biti zatraženi korisničko ime i lozinka.

Ako koristite samo hostname (bez informacije o domenu) da biste se povezali sa serverom, vaša aplikacija možda neće moći da razreši hostname. Ovo može da se desi ukoliko je redosled za pretragu DNS suffix-a u vašim TCP/IP podešavanjima netačan ili ukoliko postoji problem sa DNS tabelom.

U ovim slučajevima unošenje FQDN će omogućiti DNS-u da pronađe server. Takođe, ukoliko pokušavate da se povežete sa udaljenim kompjuterom (remote host) koji nije lokalan za vašeg internet provajdera, najverovatnije ćete morati da koristite FQDN.